Sản phẩm

  • Trigonox (MEKPO)
Trigonox (MEKPO)
Giá: Liên hệ

Mô tả chi tiết

Các chất xúc tác chỉ được cho vào nhựa trước khi gia công. MEKPO là tên viết tắt cuả metyl ethyl keton peroxide, nó thực chất là hỗn hợp của một số hợp chất peroxide, thành phần thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất. Nó là chất oxi hoá mạnh nên phải tránh tiếp xúc với oxi.

Đóng gói: 4 can/ thùng, 5 kg/can