Sản phẩm

  • COBALT
COBALT
Giá: Liên hệ

Mô tả chi tiết

Chất xúc tiến là chất đóng vai trò xúc tác cho phản ứng tạo gốc tự do cuả chất xúc tác. Dùng chất xúc tiến sẽ giảm được nhiệt độ và thời gian đóng rắn một cách đáng kể và có thể đóng rắn nguội

Chất xúc tiến Cobalt là chất xúc tiến kim loại. được làm từ muối của Cobalt với nồng độ  6%, 10% , hòa tan tốt trong polyester và thường sử dụng kèm với chất xúc tác MEKPO

Xuất xứ : Trung Quốc