Sản phẩm

  • SỢI THỦY TINH DẠNG BỐ ( WOVEN ROVING )
SỢI THỦY TINH DẠNG BỐ ( WOVEN ROVING )
Giá: Liên hệ

Mô tả chi tiết

Qui cách sản phẩm:

Sản phẩm

Trọng lượng/m2

Kg/Cuộn

Kích thước cuộn sợi

EWR/CWR 200

200 g/m2

30

1.000 mm

EWR/CWR 360

360 g/m2

40-50

1.000 mm

EWR/CWR 600

600 g/m2

40

1.000 mm

EWR/CWR 800

800 g/m2

40

1.000 mm