Sản phẩm

  • SỢI THỦY TINH PROTECH DẠNG CHIẾU (CSM)
SỢI THỦY TINH PROTECH DẠNG CHIẾU (CSM)
Giá: Liên hệ

Mô tả chi tiết

Qui cách sản phẩm:

Sản phẩm

Trọng lượng/m2

Kg/Cuộn

Kích thước cuộn sợi

EMC 200-P20   ( Hoặc P30 )

200 g/m2

30

1.040 mm - 1.220 mm 

EMC 225-P20   ( Hoặc P30 )

225 g/m2

30

1.040 mm - 1.220 mm

EMC 250-P20   ( Hoặc P30 )

250 g/m2

30

1.040 mm - 1.220 mm

EMC 300-P20   ( Hoặc P30 )        

300 g/m2

30

1.040 mm - 1.220 mm  

EMC 450-P20   ( Hoặc P30 )

450 g/m2

35

1.040 mm - 1.220 mm